Voorwaarden voor gebruik

Artikel 1 - Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle verkopen van verblijven op de site https://golf-costa-brava-location.jimdofree.com. Ze maken integraal deel uit van elk contract tussen SCI BYZ-Sea nabij de golfbanen en haar klanten. Elke klant erkent deze algemene voorwaarden vooraf te hebben gelezen elke reservering van een verblijf, voor hemzelf en eenieder die aan het verblijf deelneemt. In overeenstemming met de geldende wet worden deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld aan elke klant ter informatie voorafgaand aan het sluiten van een contract voor de verkoop van verblijven. Ze kan ook worden verkregen op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan het hoofdkantoor van de inrichting. Artikel 2 - Boekingsvoorwaarden 2.1 Prijzen en betaling De prijs van de verblijven wordt aangegeven in euro, inclusief BTW. De aandacht van de klant wordt hierop gevestigd dat de toeristenbelasting niet bij de prijs is inbegrepen. Alle verhuur is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. De verhuur komt pas tot stand met ons akkoord en na ontvangst van het totale bedrag van het verblijf en reserveringskosten. Voor elke niet-gemelde vertraging komt de huur beschikbaar 3 uur na de aankomstdatum vermeld op het reserveringscontract. Na deze periode, en bij gebreke van een geschreven bericht, de reservering vervalt en alle betaalde bedragen blijven bij SCI BYZ. 2.2 Wijziging van reservering Er wordt geen korting gegeven in geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek. 2.3 Annulering Elke openstaande reservering in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden wordt geannuleerd. Voor elke annulering, de aanbetaling en elk ander betaald bedrag wordt geacht nietrestitueerbaar te zijn. 2.4 Intrekking De wettelijke bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht bij verkoop op afstand voorzien door de Consumentencode is niet van toepassing op toeristische diensten (artikel L.121-20-4 van Consumentencode). Voor elke bestelling voor een verblijf geniet de klant dus geen enkel herroepingsrecht. 2.5 Annuleringsverzekering Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit contract biedt u een garantie annulering waarmee u de terugbetaling van de betaalde bedragen krijgt in geval van annulering van uw verblijf of vervroegd vertrek onder bepaalde voorwaarden (ziekte, ongeval, etc.). Verzekering mogelijk: https://www.chapkadirect.com 2.6 Saldo van het verblijf Het saldo moet uiterlijk 1 maand voor de aankomstdatum van het verblijf worden betaald. Bij reservering binnen een maand voor het verblijf is het gehele verblijf verschuldigd. Als u het saldo 1 maand voor de aankomstdatum niet ontvangt, wordt het verblijf geannuleerd. Artikel 3 - Verloop van het verblijf 3.1 Aankomsten en vertrekken Aankomst is vanaf 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur, elke dag van de week buiten het seizoen en zaterdag in juli-augustus 3.2 Voorzichtig Voor aankomst wordt een borg van € 350 tot € 1500 per accommodatie gevraagd door middel van een preautorisatie op uw creditcard. Deze wordt de volgende week vanaf de dag van vertrek aan u terugbetaald, na inventarisatie door middel van een persoonlijke notitie. De facturering van eventuele schade zal worden toegevoegd aan de prijs van het verblijf, evenals de schoonmaak als u de accommodatie niet perfect schoon achterlaat. Niet-geregulariseerde diensten kunnen ook van de borg worden afgetrokken. Als je niet mogelijk aanwezig zijn tijdens de inventarisatie, wordt de pre-autorisatie geannuleerd 3.3 Vertrek Elke teruggave van de sleutel of vrijgave van de accommodatie na 10.00 uur houdt de facturering van één nacht in extra. Elke verlenging van het verblijf moet ten minste 24 uur vóór de datum van geplande vertrektijd. 3.4 Dieren Dieren zijn niet toegestaan in de accommodaties. 3.6 Interne voorschriften We vragen u zich beleefd te gedragen binnen de grenzen van ons eigendom Artikel 4 - Aansprakelijkheid Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die tijdens zijn verblijf aan de apparatuur van de huurder wordt opgelopen en die hij zelf zou hebben veroorzaakt; verzekering voor uw materiaal in termen van burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht Artikel 5 - Toepasselijk recht Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet en aan elk geschil met betrekking tot hun aanvraag valt onder de bevoegdheid van de Tribunal de Grande Instance of de Rechtbank van Koophandel van Perpignan.